Історія розвитку обчислювальної техніки

1. Найдавнішу рахівницю винайшли в...
Греції
Індії
Китаї
Єгипті
2. Одним з перших пристроїв, яке полегшувало обчислення, можна вважати:
паскалина
абак
калькулятор
арифмометр
3. Прямокутну логарифмічну лінійку винайшов ...
Джон Непер
Роберт Біссакар
Чарльз Беббідж
Готфрід Лейбніц
4. Двійкову систему числення вперше запропонував ...
Блез Паскаль
Готфрід Вільгельм Лейбніц
Чарльз Беббідж
Джон фон Нейман
5. Який обчислювальний прилад був винайдений раніше?
персональний комп'ютер
логарифмічна лінійка
арифмометр
табулятор
6. Коли з'явився перший механічний обчислювальний пристрій?
більше 2000 років тому
у XVII столітті
у XIX столітті
в 1946 році
7. Які арифметичні дії виконувала машина Паскаля?
Всі 4 арифметичні дії
Тільки додавання
Додавання і віднімання
Ділення і множення
8. Перша програма була написана ...
Чарльзом Беббіджем
Говардом Ейкеном
Адою Лівлейс
Стівом Джобсом
9. Де була створена перша ЕОМ:
Японія
Англія
СРСР
США
10. Перша ЕОМ з'явилась....
у 1823 році
у 1933 році
у 1946 році
у 1981 році
11. Представником першого покоління ЕОМ був:
арифмометр «Фелікс»
IBM PC
ENIAC
Марк-1
12. Основоположником вітчизняної обчислювальної техніки є ...
Микола Іванович Лобачевський
Пафнутій Львович Чебишев
Вільгод Однер
Сергій Олексійович Лебедєв
13. Що було елементною базою перших комп'ютерів?
мікросхема
магнітні диски
транзистори
вакуумні лампи
14. За який винахід Дж. Бардін, У.Шоклі та У.Брайт отримали Нобелевську премію в 1956 р.?
интегральні схеми
вакуумні лампи
транзистори
мікропроцессори
15. Що було елементною базою ЕОМ 2-го покоління?
електронні лампи
інтегральні схеми
транзистори
мікропроцессори
16. Яка фірма першою випустила комп'ютер 3-го покоління на інтегральних схемах?
Intel
IBM
Altair
MITS
17. Який пристрій дав можливість створити персональний комп'ютер?
радіолампа
дискета
мікропроцесор
монітор
18. Яка фірма випустила перший мікропроцессор?
IBM
Apple
Intel
Altair
19. Масове виробництво персональних комп'ютерів почалося...
у 40-і роки ХХ століття
у 90-ті роки ХХ століття
у 80-ті роки ХХ століття
у 60-і роки ХХ століття
20. До якого покоління ЕОМ відносяться сучасні персональні комп'ютери?
ЕОМ 1-го покоління
ЕОМ 2-го покоління
ЕОМ 3-го покоління
ЕОМ 4-го покоління