Базові операції обробки двовимірних масивів

Базовими операціями обробки двовимірних масивів є:

Ініціалізація елементів двовимірного масиву

  1. Під час оголошення:

Якщо пропустити деякі елементи, то вони будуть проініціалізовані нулем:

Наступний запис ініціалізує всі елементи масиву значенням 0:

Компілятор сам може обчислити кількість рядків в масиві, але  вказувати кількість стовпців обов’язково:

2. З клавіатури:

Введення та обробку всіх елементів двовимірного масиву найлегше здійснити шляхом її обходу за рядками або стовпцями. Тобто, спочатку обробляються всі елементи першого рядка (або стовпця), потім – другого і т.д. Найпростішим методом реалізації такого обходу є використання вкладених циклів for:

Виведення елементів


Інші базові алгоритмів обробки двовимірних масивів наведемо у вигляді функцій. З особливостями передачі двовимірного масиву у функцію можна ознайомитися  за посиланням.

Для наступних прикладів будемо вважати, що програма вже має наступну структуру:

Пошук елементів матриці за певним критерієм

Приклад 1. Замінити всі від’ємні елементи матриці на 0.

Результат роботи функції:

Обчислення суми елементів матриці

Приклад 2. Знайти суму всіх елементів матриці.

Результат роботи функції:

Підрахунок кількості елементів за певним критерієм

Приклад 3. Підрахувати кількість парних чисел в кожному стовпці.

Результат роботи функції:

Знаходження найбільших та найменших значень

Приклад 4. Вивести найбільший елемент матриці та його індекси.

Результат роботи функції:

Алгоритм знаходження мінімального елемента аналогічний, достатньо замінити знак більше, на знак менше. Для підрахунку найбільшого та найменшого елементів рядка (стовпця) необхідно здійснювати виведення результату після кожної ітерації зовнішнього циклу, а також занулення змінної, яка зберігає результат. Наприклад, функція, яка знаходить найменший елемент у рядку може виглядати наступним чином:

Результат роботи функції:

Формування одновимірних масивів з елементів двовимірних

Приклад 5. Утворити одновимірний масив з сум елементів кожного рядка.

Результат роботи функції:

1+

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *