Черточка

Базові операції обробки одновимірних масивів

Базові операції обробки одновимірних масивів

Розглянуто базові алгоритми обробки одновимірних масивів, а саме: ініціалізації масиву, виведення масиву, обчислення узагальнувальних характеристик (сум елементів, добутків і т.п.), підрахунку кількості елементів, що задовольняють заданій  умові, пошуку заданого елемента, пошуку максимального або мінімального елемента