Базові операції обробки одновимірних масивів

Базовими алгоритмами обробки одновимірних масивів є алгоритми:

  • ініціалізації масиву
  • виведення масиву
  • обчислення узагальнувальних характеристик (сум елементів, добутків і т.п.)
  • підрахунку кількості елементів, що задовольняють  умові
  • пошуку заданого елемента
  • пошуку максимального або мінімального елемента

Базові алгоритми зручно реалізовувати у вигляді функцій, які згодом будуть використані як «архітектурні блоки» при розв’язанні більш складних задач.

Для наступних прикладів будемо вважати, що головна функція має наступний вигляд:

1. Ініціалізація масиву

Для заповнення масиву даними необхідно послідовно перебрати всі елементи масиву і записати в них деякі значення. Для перебору масиву найбільш зручно використовувати оператор циклу for, в якому за допомогою лічильника перебираються індекси елементів масиву.

1.1 Заповнення елементів масиву з клавіатури:

1.2 Заповнення елементів масиву випадковими числами за допомогою функції rand():

Докладніше про функцію rand()

1.3 Обчислення елементів масиву за формулою:

Приклад. Заповнити масив квадратами цілих чисел від 1 до n.

2. Виведення масиву

Для виведення масиву необхідно послідовно перебрати всі елементи масиву та вивести їх значення на екран:

3. Обчислення узагальнувальних характеристик

Приклад. Обчислити суму елементів масиву.

4. Підрахунок кількості елементів, що задовольняють  заданій умові

Приклад. Підрахувати кількість додатних чисел серед елементів масиву.

5. Пошук заданого елемента

Пошук в масиві полягає у визначенні індексу елемента, значення якого дорівнює заданому. Для здійснення пошуку необхідно  послідовно перебрати всі елементи масиву. Такий вид пошуку називається лінійним.

Нехай value – значення, яке необхідно знайти в масиві mas[size]:

Функція повертає індекс першого знайденого елемента, рівного value. Якщо значення не знайдене, повертає -1. Головна функція для цієї задачі може мати наступний вигляд:

Якщо значення елементів в масиві повторюються, то такий пошук дозволить знайти лише перший з таких елементів.  Функція виведення таких елементів може мати наступний вигляд:

В цій функції використовується змінна булевого типу found, яка перед виконанням циклу пошуку має значення false , а коли хоча б один елемент знайдено, набуає значення true. Вона дає можливість визначити результат пошуку і вивести відповідне повідомлення, якщо жодного елементу не знайдено.

6. Пошук максимального та мінімального елемента

Для визначення максимального (мінімального) елемента визначається додаткова змінна max (min), в яку в результаті виконання програми запишеться максимальне (мінімальне) значення. На початку програми цій змінній присвоюється значення першого елемента.

Починається перебір масиву з одночасною перевіркою чи є поточний елемент більше максимального (менше мінімального). Якщо умова істина, значення елемента присвоюється змінній max(min):

Цей алгоритм дозволяє знайти значення максимального елемента масива.  Якщо необхідно знайти індекс максимального елемента, то можна використати наступну функцію:

Зверніть увагу! Якщо в масиві елементи повторюється і  є декілька максимальних елементів, дана функція знайде індекс першого з них.

2+

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *