Інкремент і декремент

У циклічних обчисленнях дуже часто використовуються присвоювання вигляду і=і+1 та і=і-1. Їх можна задати в скороченій формі за допомогою одномісних операторів збільшення – інкременту (++) і зменшення  – декременту (–). Ці оператори (і відповідні операції) мають префіксну (++і, --і) і постфіксну (і++, і--) форми.

Вираз із постфіксним оператором і++ або і-- змінює значення змінної і на 1, але значенням самого виразу є значення і перед зміною. Вираз із префіксним оператором ++i або --i теж змінює значення і на 1, але значенням виразу є значення і, отримане після зміни. Ці відмінності виявляються, коли оператори ++ та — застосовуються всередині виразів.

Розглянемо різницю префіксної та постфіксної форми на прикладах.

Приклад 1.

Результати виконання команд будуть такими:

a=3;

b=3*3=9;

c=5;

d=4+4=8;

Тут використано операцію інкременту і декременту у префіксній формі: спочатку збільшується значення змінної а на одиницю, а потім обчислюється вираз b. Значення змінної с зменшується на 1, потім обчислюється вираз d.

Приклад 2.

Тут спочатку обчислюється значення виразу  b з а=2, та виразу d з с=5, а потім збільшуються або зменшуються значення змінних.

Тобто b=3*2=6, d=4+5=9.

Круглі дужки використано для однозначного задання порядку операцій. Зверніть увагу, що значення виразу без дужок b=3*a++ буде дорівнювати b=3*2+1=7.

 

1+

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *