Черточка

Базові операції обробки одновимірних масивів

Базові операції обробки одновимірних масивів

Розглянуто базові алгоритми обробки одновимірних масивів, а саме: ініціалізації масиву, виведення масиву, обчислення узагальнувальних характеристик (сум елементів, добутків і т.п.), підрахунку кількості елементів, що задовольняють заданій  умові, пошуку заданого елемента, пошуку максимального або мінімального елемента

Тернарна операція

Тернарна операція

Тернарна операція дозволяє скоротити запис умовної конструкції if … else   і найкраще підходить до ситуацій, коли необхідно обрати два різних значення в залежності від однієї умови. Розглянемо синтаксис тернарної операції.